Skip to main content
تک بلیط
۳۱۶ بازدید

مقایسه ترامپ و حسن روحانی. استاد داود پورآقایی

استاد پورآقایی
استاد پورآقایی
منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۷

دولتمردان ما از ترامپ یاد بگیرید که واقعا مرد عمل نشون داده