Skip to main content
۷۶۸ بازدید

  • EnglishDL.ir
  • leila501

اخبار انگلیسی VOA با زیرنویس - قسمت 5

EnglishDL.ir
EnglishDL.ir
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

برای خرید آرشیو کامل آموزش زبان با اخبار VOA-BBC و فیلم های آموزشی EngVid بیش از 190 ساعت آموزش آیلتس - تافل - گرامر - مکالمه - لغات و... به سایت www.EnglishDL.ir مراجعه کنید.