در حال بارگذاری ویدیو ...

اشتباه کشاورزان در استفاده از تله فرمونی برای مبارزه با کرم خراط

شرکت مهندسی  کشاورزی رَز
شرکت مهندسی کشاورزی رَز

بازدید انجام گرفته از گروه کارشناسان شرکت مهندسی کشاورزی رَز سمنان
https://www.instagram.com/company_keshavarzi
https://t.me/keshavarziraz

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اشتباه کشاورزان در استفاده از تله فرمونی برای مبارزه با کرم خراط

۰ لایک
۰ نظر

بازدید انجام گرفته از گروه کارشناسان شرکت مهندسی کشاورزی رَز سمنان
https://www.instagram.com/company_keshavarzi
https://t.me/keshavarziraz

علم و فن آوری