در حال بارگذاری ویدیو ...

تفاوت باکتری و قارچ در درختان

شرکت مهندسی  کشاورزی رَز
شرکت مهندسی کشاورزی رَز

بازدید انجام گرفته از گروه کارشناسان شرکت مهندسی کشاورزی رَز سمنان
https://www.instagram.com/company_keshavarzi
https://t.me/keshavarziraz

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال