در حال بارگذاری ویدیو ...

کنسرت کامل Txt در weverse con 2023

maverick~
maverick~

بچه ها من باسنم دو قسمت شد تا این آپ شد لایک کنید دیگه.
ترک های اجرا شده:
Cover of “Invitation” (by Uhm JungHwa)
Frost
Opening Solo Dance Break
Good Boy Gone Bad
Devil By The Window
Tinnitus
Farewell, Neverland
0X1=LOVESONG
LO$ER=LO♡ER
Happy Fools
Magic
Sugar Rush Ride

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنسرت کامل Txt در weverse con 2023

۲۰ لایک
۰ نظر

بچه ها من باسنم دو قسمت شد تا این آپ شد لایک کنید دیگه.
ترک های اجرا شده:
Cover of “Invitation” (by Uhm JungHwa)
Frost
Opening Solo Dance Break
Good Boy Gone Bad
Devil By The Window
Tinnitus
Farewell, Neverland
0X1=LOVESONG
LO$ER=LO♡ER
Happy Fools
Magic
Sugar Rush Ride

موسیقی و هنر