Skip to main content
بلک میرور
۳۰ بازدید

اسکرابر / نظافت در صنعت بسته بندی مواد دارویی و غذایی / دستگاه زمین شوی

شرکت اتحاد صنعت صدرا
شرکت اتحاد صنعت صدرا
منتشر شده در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۶

اسکرابر، دستگاه زمین شوی است که برای نظافت در صنعت مواد دارویی، بهداشت در صنایع بسته بندی مواد غذایی و شستشوی صنعتی کف کشتارگاه ها استفاده میشود