Skip to main content
۳۴۴ بازدید

فروش تخم شترمرغ نطفه دار مرغوب مخصوص جوجه کشی

شرکت آسیا طیور
شرکت آسیا طیور
منتشر شده در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

فروش شتر مرغ مولد با بهترین کیفیت وبهترین میزان تخم گذاری
- فروش مولد ساده شترمرغ
- فروش مولد شترمرغ
ـ بهترین خریداری شترمرغ مولد در سراسر کشور
ـ فروش تخم نطفه دار شترمرغ
ـ فروش جوجه شترمرغ مولد
ـ فروش شترمرغ مولد در کلیه نژادهای گردن آبی وقرمز
ـ بهترین خریدار جوجه شتر مرغ
ـ مشاهده در امر پرورش مولد و ساختمان و تاسیسات شترمرغ مولد
http://asiatoyor.com
09913415391