Skip to main content
۵۸ بازدید

قلب های مردم را تسخیر خود کنید

زبان بدن
زبان بدن
منتشر شده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

شرط اول پیروزی در انتخابات محبوبیت در بین مردم است که تنها با رفتار درست با آن ها و مردم داری این محبوبیت بدست می آید پس برای پیروزی در انتخابات اول باید قلب مردم را تسخیر خود کنید....(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952)