آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

خلاقانه ترین تبلیغات انتخاباتی کشور ۰۲:۳۵
بهترین راه برای رای آوردن در انتخابات ۰۲:۲۴
هدف از تبلیغات در انتخابات چیست؟ ۰۳:۲۱
ترفندهای خلاقانه تبلیغات انتخاباتی 1400 ۰۳:۳۳
صفر تا صد تبلیغات انتخاباتی شورای شهر 1400 ۰۲:۰۴
روش های جدید تبلیغاتی انتخاباتی سال 1400 ۰۳:۳۳
مشاور تبلیغات انتخاباتی شورای شهر 1400 ۰۲:۰۶
دیده بان در تبلیغات انتخاباتی 09125281952 ۰۱:۴۵
بهترین مشاور تبلیغاتی کشور 09125281952 ۰۲:۴۳