در حال بارگذاری ویدیو ...

مهمترین عواملی که می توانند فروش مان را افزایش دهند.

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

چه عواملی می توانند موجب افزایش فروش ما شوند؟
پاسخ: قطعا عوامل متعددی روی فروش تاثیر گذارند. صرفا نمی توان به یک عامل خاص اشاره کرد. هر دو مهم هستند. ما باید تیم فروش داشته باشیم. بدون تیم فروش شاید عملیات بازاریابی شما به سرانجام نرسد. شما نیاز به تیم قدرتمند دارید. از طرفی بازاریابی برای شما باید بسیار مهم باشد. چرا که می تواند تعامل مردم را با شما بیشتر کند. باعث شود سراغ شما بیایند. از قیمتها بپرسند. اگر تبلیغات نباشد تیم فروش شما ممکن است بی کار بمانند. اگر تبلیغات به خوبی انجام شود و شما بدرستی پاسخگو نباشید و تیم فروش خوب عمل نکنند نه تنها فروش صورت نمی گیرد. بلکه ممکن است خریداران احتمالی دیگر به شما مراجعه نکننید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال