در حال بارگذاری ویدیو ...

اخطار به کلیه کسب و کارها | رقبای ضعیف در اینستاگرام می توانند ما را شکست دهند.

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

اینستاگرام می تواند کسب و کار ما را دگرگون کند. این فضای مجازی می تواند باعث رونق و موفقیت ما در کسب و کار شود. ممکن است ما در فضای واقعی و سنتی بسیار قدرتمند و گردن کلفت باشیم. اما طبیعی ست وسعت جغرافیایی کار ما به اندازه بزرگی کشورمان نیست. عظمت ما تنها توسط کسانی که ما را می شناسند مشخص است. ممکن است رقیب بسیار ضعیفی در فضای مجازی داشته باشیم که وسعت فعالیتش در سطح کل کشور باشد و بتواند تمام مشتریان فعلی و احتمالی شما را جز دنبال کنندگان خویش سازد. حال تکلیف چیست؟ چگونه می توانید از رقبای مجازی خویش خلاص شوید. آنها قدرتمندانه در فضای مجازی مخصوصا اینستاگرام در حال فعالیت هستند. و اتفاقا مشتریان شما نیز در اینستاگرام حضور دارند. رقیب کوچک شما به دلیل هزینه های کمتری که نسبت به شما دارد می تواند با شکستن قیمت شما را در فضای مجازی شکست دهد.
کیست که در فضای مجازی نباشد؟ شما نمی توانید مانع از فعالیت و حضور ایشان و مشتریان تان شوید. تنها دو راه دارید.
اول اینکه اهمیتی قائل نشوید و کم کم نابودی کسب و کارتان را مشاهده کنید. زیرا مشتریان تان به مرور کم خواهند شد.
دوم اینکه شما نیز حضور قدرتمندانه ای داشته باشید و دست از لجاجت بردارید که توصیه ما گزینه دوم است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال