در حال بارگذاری ویدیو ...

ارکیده ها

سبزیار
سبزیار

ارکیده ها گیاهانی خاص، متنوع و زیبا هستند که نگهداری از آن هانیازمند دقت و حوصله زیاد است و به هوای سرد و رطوبت کم حساس هستند ، بنابراین به آبیاری دقیق و منظم نیاز دارند.
این گیاهان نسبت به بیماری های قارچی بسیار آسیب پذیرند.
محلول پاشی به این گیاه آسیب می رساند بهتر است هر هفته ۱۰ سی سی از غذای ارکیده غنچه را در ۱ لیتر آب حل کرده و در خاک گیاه ریخته شود .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ارکیده ها

۰ لایک
۰ نظر

ارکیده ها گیاهانی خاص، متنوع و زیبا هستند که نگهداری از آن هانیازمند دقت و حوصله زیاد است و به هوای سرد و رطوبت کم حساس هستند ، بنابراین به آبیاری دقیق و منظم نیاز دارند.
این گیاهان نسبت به بیماری های قارچی بسیار آسیب پذیرند.
محلول پاشی به این گیاه آسیب می رساند بهتر است هر هفته ۱۰ سی سی از غذای ارکیده غنچه را در ۱ لیتر آب حل کرده و در خاک گیاه ریخته شود .