Skip to main content
۴۱۶ بازدید

  • .
  • .
  • Roya (Dream.mix)
  • Kurt
  • هستم اما کم  _love me

یاخدا چی بوددددددددددددد چیییییییییییییییییی شده؟امان از میکاپ

نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
منتشر شده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶