Skip to main content
۲۰۳ بازدید

  • migrategermany
  • بهنام

آموزش روزهای هفته به آلمانی - میگریت جرمنی

migrategermany
migrategermany
منتشر شده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

میگریت جرمنی با توجه به نیازهای روزشمار همه متقاضیان و علاقه مندان به کار و زندگی، تحصیل، تجارت و اقامت در خارج از کشور و به ویژه اروپا و از جمله آلمان بر آن شده است تا با توجه به قوانین مختلف و راهکارهای گوناگون در این زمینه بعنوان مشاور و مجری این امر در کنار همه هموطنان گرامی بوده و از هیچ کوشش و تلاشی در این زمینه دریغ ننماید. www.migrategermany.com - تلفن 0919-5543314 (مشاوره تحصیلی) 0902-4209647 (مشاوره اقامت و تجاری) ساعت تماس : 10 صبح تا 16 بعد از ظهر