migrategermany

migrategermany

پوشاک به زبان آلمانی - میگریت جرمنی ۰۲:۰۸
آموزش زبان آلمانی (سبزیجات) ۰۲:۴۲
۱,۸۲۰ بازدید پارسال
هجی کردن الفبای آلمانی ۰۲:۵۰
۱,۵۴۲ بازدید پارسال
وعده های غذایی به آلمانی - migrategermany.com ۰۲:۳۵
آشنایی با رنگ ها به زبان آلمانی. MIGRATEGERMANY ۰۲:۰۶
یادگیری آسان زبان آلمانی - migrategermany.com ۰۲:۴۲
دیدنی های شهر آگسبورگ آلمان - migrategermany.com ۰۱:۳۷
آموزش ماه و فصل به آلمانی - میگریت جرمنی ۰۲:۵۹
آموزش مشاغل به زبان آلمانی - migrategermany.com ۰۲:۴۸
دانشگاه فنی آخن آلمان - migrate germany ۰۱:۴۴
آموزش زبان آلمانی (کار و شغل) - migrategermany.com ۰۲:۱۴
یادگیری زبان آلمانی - migrategermany ۰۲:۳۷
۱,۵۵۰ بازدید ۲ سال پیش
آشنایی با دانشگاه آزاد برلین - migrategermany.com ۰۱:۳۷
آموزش زبان آلمانی (گفتگو) - www.migrategermany.com ۰۲:۲۳
معرفی خود به زبان آلمانی - میگریت جرمنی ۰۲:۲۵
شهر ویسبادن آلمان - MIGRATE GERMANY ۰۳:۱۹
۸۶۲ بازدید ۲ سال پیش
مکان های دیدنی شهر بوخوم آلمان - migrate germany ۰۲:۳۶
معرفی دانشگاه هایدلبرگ آلمان -migrategermany.com ۰۱:۱۲
نمایشگاه ربات های هوشمند در هانوفر آلمان 2019 ۰۱:۱۵
سرود ملی آلمان - migrate germany ۰۱:۳۴
۱۷۰ بازدید ۲ سال پیش
دیدنی های شهر هانوفر - میگریت جرمنی ۰۲:۳۷
۲,۲۳۶ بازدید ۲ سال پیش