در حال بارگذاری ویدیو ...

Arash Sobhani - kiosk - Morteza

۰ نظر گزارش تخلف
صفربوک
صفربوک

KIOSK
***
بارون نمی آد اینجا، مرتضی!

شبِ تاریک و قحطیِ ستاره

ماه در نمی آد اینجا، مرتضی

پسِ هر کویری، کویره دوباره

آی... آی... بارون نمی آد اینجا... مرتضی
...

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.