در حال بارگذاری ویدیو ...

آزمایشگاه دکتر نویدفتحی

باشگاه سلامت آزمایشگاه  دکتر نویدفتحی
باشگاه سلامت آزمایشگاه دکتر نویدفتحی

آزمایشگاه دکتر نویدفتحی راهی نو در تشخیص بیماریها
-تست کرونا در منزل
-جوابدهی آنلاین آزمایشات
-ارائه راههای نوین در تشخیص بیماریها

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال