Skip to main content
۹۴ بازدید

عوامل موفقیت کودکان و نوجوانان

poulstar
poulstar
منتشر شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

تفاوت در روش تدریس و استفاده از ابزارهای آموزشی جدید دنیا موجب می‌شود کودکان و نوجوانان با سرگرمی و هیجان مهارت برنامه‌نویسی را فراگرفته و با علاقه آن را دنبال کنند که این امر تاثیر بسزایی در رشد و شکوفایی آنان خواهد داشت.
موسسه پل استار برای اولین بار در ایران این فرصت را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است.
01334911
www.poulstar.com