Skip to main content
تک بلیط
۱,۳۹۸ بازدید

  • ببخشید

شعور آب 2 - شاهین فرهنگ (روانشناس)

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷

نمونه ای از پاسخ کائنات به افکار و رفتار ما از زبان دکتر فرهنگ