Skip to main content
۱,۱۷۴ بازدید

نکته های آینده ساز: نقشه راه زندگی - قسمت نهم

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

دکتر علیرضا آزمندیان
بنیانگذار تکنولوژی فکر
بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران
اطلاعات بیشتر
02122043081