Skip to main content
۴۰۷ بازدید

نکته های آینده ساز: سوال - قسمت یازدهم

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

دکتر علیرضا آزمندیان
بنیانگذار تکنولوژی فکر
بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران
اطلاعات بیشتر
02122043081