Skip to main content
۱۷۶ بازدید

نکته های آینده ساز: نقشه راه زندگی - قسمت هفتم

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

دکتر علیرضا آزمندیان
بنیانگذار تکنولوژی فکر
بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران
اطلاعات بیشتر
02122043081