Skip to main content
۲۴۵ بازدید

نکته های آینده ساز - قسمت ششم: نقشه راه زندگی

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

دکتر علیرضا آزمندیان
بنیانگذار تکنولوژی فکر
بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران
اطلاعات بیشتر
02122043081