Skip to main content
زولا
۴۵۹ بازدید

روکش دندان

راهنمای لبخند
راهنمای لبخند
منتشر شده در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

روکش دندان میتواند پوششی از جنس فلز، سرامیک و یا ترکیبی از فلز و سرامیک داشته باشد که برای دندانهای با پوسیدگی زیاد و یا آسیب دیده مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع زمانی دندان شما به روکش احتیاج دارد که تاج دندان به شدت آسیب دیده باشد.