مرکز تخصصی دندانپزشکی آفاق

مرکز تخصصی دندانپزشکی آفاق

چالش تیک تاک ۰۰:۳۴
۹ ماه پیش
رادیولوژی اطفال ۰۱:۰۰
استریل (CSR) ۰۱:۰۳
کرونا (corona) ۰۰:۵۸
جراحی GBR ۰۱:۱۸
پارسال
روز مادر در آفاق ۰۰:۵۸
بخش تخصصی اطفال ۰۰:۴۳
CAD-CAM ۰۰:۴۹
پارسال
ترمیم دندان خلفی ۰۰:۵۴
ونیر کامپوزیت ۰۰:۳۰
جراحی سینوس لیفت ۰۰:۵۸
درمان مجدد ریشه ۰۱:۱۰
بلیچینگ دندان ۰۰:۳۸
ساخت طرح لبخند ۰۰:۴۰
پوسیدگی دندان ۰۰:۵۹
ایمپلنت دندان ۰۲:۲۵
ونیر کامپوزیت ۰۰:۲۰
اصلاح طرح لبخند ۰۴:۳۴
جرمگیری دندان ۰۰:۵۹
روکش زیرکونیوم ۰۰:۲۰