در حال بارگذاری ویدیو ...

پوسیدگی دندان

مرکز تخصصی دندانپزشکی آفاق
مرکز تخصصی دندانپزشکی آفاق

کنترل و درمان پوسیدگی دندان در مراحل اولیه بسیار ساده تر است و هزینه کمتری دارد اما اگر پیشترفت کند ممکن است نیاز به عصب کشی و درمان ریشه باشد. از نشانه های پوسیدگی دندان می شود به چند مورد مهم اشاره کرد :
1) بوی بد دهان
2)تغییر رنگ و سوراخ شدن مینای دندان
در مواردی هم پاره شدن نخ دندان که پوسیدگی میان دندان ها ایجاد شده است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پوسیدگی دندان

۵ لایک
۰ نظر

کنترل و درمان پوسیدگی دندان در مراحل اولیه بسیار ساده تر است و هزینه کمتری دارد اما اگر پیشترفت کند ممکن است نیاز به عصب کشی و درمان ریشه باشد. از نشانه های پوسیدگی دندان می شود به چند مورد مهم اشاره کرد :
1) بوی بد دهان
2)تغییر رنگ و سوراخ شدن مینای دندان
در مواردی هم پاره شدن نخ دندان که پوسیدگی میان دندان ها ایجاد شده است.