Skip to main content
۸۰۲ بازدید

گشت و گذار رئیس کمیسیون معلولان با ویلچر در مکان های عمومی

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷

رئیس کمیسیون معلولان به جای یک معلول روی ویلچر نشست و در مکان‌های عمومی حضور یافت.