Skip to main content
تک بلیط
۱,۵۳۲ بازدید

  • korean.dramaa

مجموعه انیمیشن گاگولا - مصرف آب

klipix_com
klipix_com
منتشر شده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است. به همین علت، اقدام برای صرفه جویی در مصرف آن نه تنها باعث کاهش هزینه می شود، بلکه برای کشور و نسل های آینده نیز مفید خواهد بود