در حال بارگذاری ویدیو ...

آیا جنگ و مرافعه زیاد در دوران آشنایی، امری طبیعی است؟؟؟

کلینیک ویان
کلینیک ویان

آیا هفته ای یک بار جنگ و بحث در دوران آشنایی و دوستی قبل از ازدواج واقعا نمک رابطه است؟؟؟
آیا وقتی هنوز دختر و پسر در دوره آشنایی هستند و باهم بحث دارند و قسمت های سخت زندگی شروع نشده است، با ازدواج کردن این بحث ها خاتمه پیدا مى کند؟؟؟
صحبت هاى دکتر سامرند سلیمى در این مورد

گروه روانپزشکی ویان
روانپزشکی و روانشناسی بزرگسال، نوجوان و کودک
مطب دکتر سامرند سلیمی
بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران
22904886 / 22904887
22385718 / 22385679
وبسایت
http://vianclinic.com/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آیا جنگ و مرافعه زیاد در دوران آشنایی، امری طبیعی است؟؟؟

۰ لایک
۰ نظر

آیا هفته ای یک بار جنگ و بحث در دوران آشنایی و دوستی قبل از ازدواج واقعا نمک رابطه است؟؟؟
آیا وقتی هنوز دختر و پسر در دوره آشنایی هستند و باهم بحث دارند و قسمت های سخت زندگی شروع نشده است، با ازدواج کردن این بحث ها خاتمه پیدا مى کند؟؟؟
صحبت هاى دکتر سامرند سلیمى در این مورد

گروه روانپزشکی ویان
روانپزشکی و روانشناسی بزرگسال، نوجوان و کودک
مطب دکتر سامرند سلیمی
بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران
22904886 / 22904887
22385718 / 22385679
وبسایت
http://vianclinic.com/

آموزش