کلینیک ویان
کلینیک ویان

کلینیک ویان

ما دوتا فقط سر چیز های کوچک مشکل داریم... ۰۱:۵۶
افسردگی در کودکان زیر 8 سال چگونه است؟ ۰۳:۳۱
دکتر تروخدا به من دارو نده... ۰۲:۲۴
۳۲ بازدید ۱۵ روز پیش
ازدواج و ایفای نقش(سنتی یا مدرن؟) ۰۲:۳۴
۴۹ بازدید ۲۹ روز پیش
من عصبی هستم ولی طبیعیه! ۰۲:۲۵
۴۰ بازدید ۲۹ روز پیش
اگر ذهن جنسی شما رشد نکرده... ۰۲:۲۲
۲۹ بازدید ۱ ماه پیش
دکتر این عشق مرده را CPR کن! ۰۲:۳۴
۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
چگونه جدا شویم و فرزندمان را نکشیم؟ ۵۴:۱۹
من کمی عصبی هستم که اونم طبیعیه ۵۱:۲۹
۲۹ بازدید ۱ ماه پیش
اضطراب مرگ کودکان در زمان کرونا ۰۳:۲۷
پس چرا این پسر جلو نمیاد برای خواستگاری ۰۱:۰۰
اصول انتخاب همسر- دوشنبه های صمیمی ۰۱:۰۰
با هم در مورد فرزند آوری صحبت کنید ۰۱:۰۰
بی محلی کن میاد طرفت ۰۰:۵۹
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
مهارت هاى ارتباطى در زندگى زناشویى ۰۲:۵۷
نادیده بگیر، مسن هستن ۰۱:۰۰
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
اختلال شخصیت وسواسى-جبری ۰۲:۵۳
۴۲ بازدید ۲ ماه پیش
از شیرگرفتن کودکان ۰۴:۰۳
۲۵ بازدید ۲ ماه پیش
پدر کتک زن و مادر مهربان ۰۱:۰۰
۴۰ بازدید ۲ ماه پیش
چه کسانى از مشاوره ازدواج سود مى برند؟ ۰۲:۳۷
خودت به خودت کمک کن ۰۱:۰۰
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
رفتار قلدرى ۰۴:۲۰
۴۰ بازدید ۲ ماه پیش
درد بر من ریز ودرمانم مکن ( قسمت دوم) ۱۰:۱۴
فرزند پروری با کیفیت ۴۰:۳۱
۴۱ بازدید ۲ ماه پیش
کرونا و سوگ ناتمام ۰۶:۲۶
۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
کمال گرایی در کودک و نوجوان ۰۲:۲۵
۲۰ بازدید ۲ ماه پیش
لطفا ازدواج نکنید ۰۰:۵۸
۴۱ بازدید ۲ ماه پیش
وقتی از هم متنفرید طلاق نگیرید ۰۱:۰۰
۳۲ بازدید ۲ ماه پیش
وقتی میفهمیم سرطان داریم ۴۲:۱۳
۲۶ بازدید ۲ ماه پیش
اختلالات روان تنى ۰۲:۳۴
۵۸ بازدید ۴ ماه پیش
از وسواس فکری و رفتاری چه می دانید؟ ۰۲:۱۴
اگر طلاق بگیرم به بچه ام آسیب مى رسد؟؟ ۰۳:۴۳
برای عدم تمرکز چه باید کرد؟ ۰۱:۵۲
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
ترس از صمیمیت در رابطه عاطفی ۰۳:۱۲
۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
تغییر انتظارات از یک زوج درمانگر ۰۲:۳۹
خواستگارى، ازدواج سنتى نیست ۰۲:۳۵
۷۶ بازدید ۴ ماه پیش
درد بر من ریز و درمانم مکن (قسمت اول) ۰۶:۲۵
روان درمانى تحلیلى چیست؟؟ ۰۲:۴۶
۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
علل پرخاشگری در کودکان ۵۵:۲۹
۴۹ بازدید ۴ ماه پیش