Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱۰۱ بازدید

  • raha...m
  • RKH
  • Kurt
  • محمد مهدی
  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)

سوال حاشیه ای بود یا جواب؟

داستان سوال نماینده مشهد از وزیر امور خارجه و پاسخ تند وزیر ...