Skip to main content
بلک میرور
۱۸۵ بازدید

  • Kurt

ویدیو ارسالی از آزمایش خاموش شدن شمع بدون اکسیژن (دبستان نو اندیشان)

iren
iren
منتشر شده در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷

ویدیو ارسالی سرکار خانم زرکامی معلم عزیز دبستان نو اندیشان از انجام آزمایش خاموش شدن شمع بدون اکسیژن توسط دانش آموزان.