در حال بارگذاری ویدیو ...

ویدیوی مصاحبه ویژه جی شتی با باب پراکتور

نگرش نیک
نگرش نیک

این مصاحبه ویژه توسط جی شتی برگزار شده و در این پادکست با باب پراکتور مصاحبه می کنه. قسمت اول این مصاحبه رو با هم می بینیم.

نسخه کامل در سایت نگرش نیک:
https://negareshenik.ir/vip

ویدیوهای باب پراکتور در سایت نگرش نیک:
https://negareshenik.ir/bob-proctor-videos/

ویدیوهای جی شتی در سایت نگرش نیک:
https://negareshenik.ir/jay-shetty-videos/

توضیحات این مصاحبه:
آنها در این مصاحبه با هم در مورد موضوعاتی نظیر:
رهایی از کنترل فرهنگ و جامعه
دنبال کردن آگاهی
یادگیری نحوه بهبود زندگی
دنبال کردن چیزی که دوستش دارید
صحبت می کنند.

موضوعات قسمت اول:
* اهمیت اینترنت در سال اخیر
* پارادایم های مختلفی در حال کنترل زندگی ما هستند
* اگر می خواهی چیزی یاد بگیری، به سراغ کسی برو که از تو بیشتر می داند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ویدیوی مصاحبه ویژه جی شتی با باب پراکتور

2 لایک
0 کامنت

این مصاحبه ویژه توسط جی شتی برگزار شده و در این پادکست با باب پراکتور مصاحبه می کنه. قسمت اول این مصاحبه رو با هم می بینیم.

نسخه کامل در سایت نگرش نیک:
https://negareshenik.ir/vip

ویدیوهای باب پراکتور در سایت نگرش نیک:
https://negareshenik.ir/bob-proctor-videos/

ویدیوهای جی شتی در سایت نگرش نیک:
https://negareshenik.ir/jay-shetty-videos/

توضیحات این مصاحبه:
آنها در این مصاحبه با هم در مورد موضوعاتی نظیر:
رهایی از کنترل فرهنگ و جامعه
دنبال کردن آگاهی
یادگیری نحوه بهبود زندگی
دنبال کردن چیزی که دوستش دارید
صحبت می کنند.

موضوعات قسمت اول:
* اهمیت اینترنت در سال اخیر
* پارادایم های مختلفی در حال کنترل زندگی ما هستند
* اگر می خواهی چیزی یاد بگیری، به سراغ کسی برو که از تو بیشتر می داند

آموزش