نگرش نیک

نگرش نیک

دن لاک - تفاوت دانش و خرد چیست؟ ۰۳:۲۱
۳۵ بازدید ۲ روز پیش
باب پراکتور - درخواست ۰۳:۱۶
۳۴ بازدید ۳ روز پیش
باب پراکتور - گذشته ها، گذشته ۰۴:۰۶
۴۸ بازدید ۷ روز پیش
جی شتی - 1 تجربه و 2 درس ۰۳:۴۷
۴۳ بازدید ۱۴ روز پیش
جول اوستین - شمشیر روح ۰۲:۴۵
۵۴ بازدید ۱۵ روز پیش
جیم ران - کارخانه ذهن ۰۴:۳۲
۶۴ بازدید ۲۰ روز پیش
دن لاک -  حس کمبود و نگرانی در مورد پول داری؟ ۰۱:۵۱
وبینار قانون جذب باب پراکتور ۰۳:۱۲
۹۶ بازدید ۲۳ روز پیش
جی شتی - محدودیت فقط در ذهن توست ۰۲:۱۸
۷۵ بازدید ۲۶ روز پیش
جان آساراف - چطور باور جدید بسازم؟ ۰۳:۳۸
۱۵۵ بازدید ۲۸ روز پیش
دکتر جو دیسپنزا - بیخیال گذشته ۰۲:۲۰
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
جول اوستین - چشم اندازت رو گسترش بده ۰۶:۲۵
حد و مرزهاتون رو بشکنید - دن لاک ۰۳:۵۱
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
باب پراکتور - پارادایمت رو تغییر بده ۰۳:۱۱
استیو هاروی - نداری، چون درخواست نکردی ۰۴:۱۰
دن لاک - در مورد پول صحبت کن، خجالت نکش ۰۵:۱۴
دن لاک - اینطوری آدمای قلدر رو شکست بده ۰۳:۳۱
قانون جذب رو بهتر درک کن - باب پراکتور ۰۷:۳۲
جول اوستین - دعای سال جدید ۰۶:۳۶
۷۲ بازدید ۱ ماه پیش
جان آساراف - اول چرایی را مشخص کن ۰۲:۰۷
جول اوستین - اثر بومرنگ ۰۲:۳۲
۱۰۱ بازدید ۲ ماه پیش
سندی گلگر - چرا باید شکرگزاری کنیم؟ ۰۱:۲۸
جیم کویک - بر کشمکش ها غلبه کنید ۰۲:۰۰
۹۱ بازدید ۲ ماه پیش
خودتو ماچ کن - سندی گالگر ۰۲:۵۹
۸۹ بازدید ۲ ماه پیش
سمینار جدید جول اوستین -  تسویه حساب ۰۲:۲۰
جیم کویک - چطور باورم رو تغییر بدم؟ ۰۲:۰۲
دن لاک - پول عاشق انرژیه ۰۲:۳۲
۸۴ بازدید ۲ ماه پیش
باب پراکتور - چطور هدفم رو انتخاب کنم؟ ۱۰:۲۱
دن لاک - مدیریت پول دست مرد باشه یا زن؟ ۰۲:۳۹
جول اوستین - کنترل محیط اطراف ۰۳:۳۹
۱۳۴ بازدید ۲ ماه پیش
جی شتی - ذهن چطور کار می کند؟ ۰۳:۵۵
۱۲۶ بازدید ۲ ماه پیش
دن لاک - ساخت فراوانی به جای محدودیت ۰۳:۲۵