Skip to main content
۱۴۸ بازدید

  • "nanami" (بسته شد)
  • .
  • ☆the sky☆
  • ↩DYANA↪
  • ✴Guardian  Of  Paradise✴

تاثیرگذاری و قدرت جادویی ضمیرناخودآگاه را هرگز دست کم نگیرید.

BT ALin
BT ALin
منتشر شده در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷

راز شاد زیستن: از قلب خود پیروی کنید. اندرو متیوس

فصل اول: الگوهای رفتاری
زندگی تغییرپذیر است اگر ما خودمان را تغییر دهیم
الگوهای رفتاری
الگوهای رفتاری همیشه نالان
الگوهای رفتاری حادثه ساز
الگوهای رفتاری افراد بیمار زا
الگوهای رفتاری افراد بی نظم
الگوهای رفتاری ورشکستگی
الگوهای رفتاری قاطعیت
الگوهای رفتاری تغییر شغل
شکل گیری الگوهای رفتاری
تصویر ذهنی انسان از خویشتن
تعارفات کلامی: چرا فقط نگوییم متشکرم؟
آن -من- که دیگران می بینند
ارزش انسان
داستان رپونزل
تصویر دهنی انسان از خویشتن و ضمیر نیمه هشیار
نشانه های رفتاری یک تصویر ذهنی ناسالم
همسایه را مثل خود دوست بدارید
تواضع نا درست
سلامت و تندزستی
درد
ما جزئی از دنیای امروز خود هستیم
ثروت
موانع ثروت
چه میتوان کرد؟

فصل دوم: زیستن در زمان حال
تمام ثروت ما همین لحظه است
در حال زندگی کنید!
انتظار
بخشش خود و دیگران
شادی، کمال و شادی
مقابله با افسردگی
خنده
فصل سوم: ذهن انسان
ما به سمت اندیشه های غالب خود کشیده می شویم
ذهن نیمه هشیار
تخیل و افراد خیال پرداز
تمرین ذهنی
ما چیزی که انتظارش را داریم به دست می آوریم
قانون جذب
صحبت آدم های موفق را گوش کنید
قانون جذب ترس (از هرچه بترسی بر سرت می آید)
فرار از ترس ها
قدرت کلمات
تاثیر کلمات بر حافظه
بیان مثبت
نظریۀ شکرگذاری

فصل چهارم: اهداف
قانون افزایش
دلیلی دیگر برای هدف داشتن
هدفهای خود را روی کاغذ بیاورید
محدودیتها، معلولیت ها و ناتوانی ها، مشکلات و اشتباهات
قانون کاشت و برداشت
ریسک پذیری
اراده و تعهد و تلاش
وقتی ما تغییر کنیم همه چیز تغییر می کند
تمام توان خود را به کار بگیرید
پایان شب سیه سپید است
پافشاری و اصرار (پشتکار)
درخواست کردن
مردم بعضی وقتها جواب منفی می دهند
دلایل و نتایج

فصل پنجم: از طبیعت بیاموزیم
قوانین طبیعت
اندیشه چیست؟
از طبیعت بیاموزیم
نیاز به زمان
چرخه ها
استراحت
عشق

بیشترین هارا ببینید
1-ذهن ناهوشیار وکی پدیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
2
https://khodbavar.com/
3قانون جذب ویکی پدیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B0%D8%A8
4
http://www.parvaresheafkar.com/
5
http://www.monyms.ir/