در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله پنجم : از بین بردن ناهمواری های احتمالی - نیل آکادمی

نیل آکادمی - آموزش کاشت ناخن
نیل آکادمی - آموزش کاشت ناخن

در این مرحله با استفاده از سوهان کاغذی، ناهمواری های احتمالی روی ناخن را از بین ببرید. با استفاده از این سر سوهان، رد سرسوهان الماسه و سوهان دستی را از بین می برید. در این مرحله از آموزش کاشت ناخن بدون تیپ ناخن برای لاک زدن یا ژلیش آماده است. پس از خشک شدن لاک یا ژلیش با استفاده از روغن کوتیکول اطراف ناخن مشتری را چرب کنید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله پنجم : از بین بردن ناهمواری های احتمالی - نیل آکادمی

۰ لایک
۰ نظر

در این مرحله با استفاده از سوهان کاغذی، ناهمواری های احتمالی روی ناخن را از بین ببرید. با استفاده از این سر سوهان، رد سرسوهان الماسه و سوهان دستی را از بین می برید. در این مرحله از آموزش کاشت ناخن بدون تیپ ناخن برای لاک زدن یا ژلیش آماده است. پس از خشک شدن لاک یا ژلیش با استفاده از روغن کوتیکول اطراف ناخن مشتری را چرب کنید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲

آموزش