در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش کاشت ناخن بدون استفاده از تیپ و فرمر : مرحله اول و دوم : موادگذاری - نیل آکادمی

نیل آکادمی - آموزش کاشت ناخن
نیل آکادمی - آموزش کاشت ناخن

مرحله زیر سازی در این کاشت تفاوتی با کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر ندارد و مراحل بالا را عینا تکرار کنید. تفاوت این کاشت با کاشت ناخن با فرمر در مرحله موادگذاری آن است. قبل از شروع مواد گذاری ناخن ها را به ضد قارچ آغشته کنید و برای شروع موادگذاری هر ناخن، صدف ناخن را به پرایمر آغشته کنید. برای موادگذاری کاشت ناخن بدون تیپ و فرمر را طبق مراحل ویدیو انجام دهید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش کاشت ناخن بدون استفاده از تیپ و فرمر : مرحله اول و دوم : موادگذاری - نیل آکادمی

۰ لایک
۰ نظر

مرحله زیر سازی در این کاشت تفاوتی با کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر ندارد و مراحل بالا را عینا تکرار کنید. تفاوت این کاشت با کاشت ناخن با فرمر در مرحله موادگذاری آن است. قبل از شروع مواد گذاری ناخن ها را به ضد قارچ آغشته کنید و برای شروع موادگذاری هر ناخن، صدف ناخن را به پرایمر آغشته کنید. برای موادگذاری کاشت ناخن بدون تیپ و فرمر را طبق مراحل ویدیو انجام دهید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲

آموزش