در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم تزریق بوتاکس به صورت

کلینیک آنیل
کلینیک آنیل

فیلم تزریق بوتاکس به صورت
(ﺑﻮﺗﻮﻟﻮﻧﻴﻮﻡ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )ﺑﻮﺗﺎﻛﺲﺍﺯ ﺳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻯ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻀﻼﺕ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﻴﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﻙ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
جهت مشاوره رایگان با شماره های 02144027589 و 02144027983 تماس بگیرید و یا از طریق دایرکت promoitalia.tehran با ما در ارتباط باشید

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم تزریق بوتاکس به صورت

۰ لایک
۰ نظر

فیلم تزریق بوتاکس به صورت
(ﺑﻮﺗﻮﻟﻮﻧﻴﻮﻡ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )ﺑﻮﺗﺎﻛﺲﺍﺯ ﺳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻯ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻀﻼﺕ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﻴﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﻙ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
جهت مشاوره رایگان با شماره های 02144027589 و 02144027983 تماس بگیرید و یا از طریق دایرکت promoitalia.tehran با ما در ارتباط باشید