در حال بارگذاری ویدیو ...

هواپیمای اوکراینی

امپرور
امپرور

#هواپیمای_اوکراینی ،
حادثه تلخی که تلخیش هنوز هم باقیست؛
از آن حوادثی که واقعا نمیدانم چه بگویم.
بگذریم؛
ولی مثل اینکه این داغ برای ما، برای برخی دیگر سور بود!
برای همان هایی که ۳ روز تمام سکوت کردند تا اینکه حا ،جی زاده آمد جلوی دوربین... و از این لحظه شمع روشن کردن هایشان شروع شد.
برایشان سور بود زیرا چه بهانه ای بهتر از این برای تخلیه کردن عقده هایی که از س پ ا ه داشتند؟ چه بهانه ای بهتر از این برای تلافی قلع و قمع شدن عین الاسد؟ چه بهانه ای بهتر برای تلافی آن تشییع میلیونی و پاره کردن عکس سرداری که تا ابد در دل همه دین مردم جای دارد؟!
آری، روزی که این ملت از فرط غم نمیدانست چه بگوید، برای عده ای اشک تمساح ریز سور بود تا همه عقده هایشان را سر این ملت درآورند... روزی که غم ملت بود و سور کفتار ها.
،
و حا ،جی زاده ای که جانانه پای دار اتهامات و اهانات رفت؛ درحالیکه حتی آن روز تهران هم نبود و هیچ جوره نمی شد ماجرا را به او ربط داد...
،
به امید روز محاکمه تمام بانیان این حادثه غم انگیز؛ از آن تروریست های فرودگاه بغداد گرفته، تا آنهایی که آسمان را در شرایط جنگی پاک نکردند؛ و کفتار های خارج نشین که از این داغ برای منافع اربابان تروریست خود بهره کشی کردند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال