در حال بارگذاری ویدیو ...

درخواست برای حذف حرف ژ

علی اشکان نژاد
علی اشکان نژاد

کاری از: نسیم تیمورپور - علی اشکان نژاد - میثم رحمتی
همکاران: مریم زرّینى - حسام صادقى نیکو - فروزان عسگرى - زهرا عبدى - مهرگان زارعى - شهره افضلى - محمدرضا حبیبى - فریاد بیات - آرزو محمدى - رضا بهشتى
تصویربرداران: احسان دانشور - حمیدرضا تشیعی نژاد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

درخواست برای حذف حرف ژ

۰ لایک
۰ نظر

کاری از: نسیم تیمورپور - علی اشکان نژاد - میثم رحمتی
همکاران: مریم زرّینى - حسام صادقى نیکو - فروزان عسگرى - زهرا عبدى - مهرگان زارعى - شهره افضلى - محمدرضا حبیبى - فریاد بیات - آرزو محمدى - رضا بهشتى
تصویربرداران: احسان دانشور - حمیدرضا تشیعی نژاد