Skip to main content
۱,۴۹۷ بازدید

صحبتهای رئیس جمهور در افتتاح چند طرح

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

در حضور رئیس جمهور سه طرح بزرگ در تهران به بهره برداری رسید