در حال بارگذاری ویدیو ...

جلسه چهارم بخش اول تاب آوری اجتماعی

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

جلسه اول از بخش چهارم تاب آوری اجتماعی ویژه 5000 نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی کشور لازم به توضیح است دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با همکاری پژوهشگاه و دفتر آموزش ستاد بهزیستی کشور در تاریخ 11 الی 25 اردیبهشت ماه در استدیو متین جهاد دانشگاهی برگزار شده است

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جلسه چهارم بخش اول تاب آوری اجتماعی

۱ لایک
۰ نظر

جلسه اول از بخش چهارم تاب آوری اجتماعی ویژه 5000 نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی کشور لازم به توضیح است دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با همکاری پژوهشگاه و دفتر آموزش ستاد بهزیستی کشور در تاریخ 11 الی 25 اردیبهشت ماه در استدیو متین جهاد دانشگاهی برگزار شده است