در حال بارگذاری ویدیو ...

تعریف تاب اوری به زبان ساده در نشست علمی میگنا مطرح شد

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

بخشی از سلسله نشست های علمی میکنا به موضوع تاب آوری ارکان و ابعاد زیست و زندگی موثر که توسط میگنا برگزارشد
در این نشست دکتر محمدرضا مقدسی به تعریف ساده ای از تاب اوری و منابع آن بر اساس سه عبارت
iam. ican. i have
ارایه کرد.
دبیری و همراهی این نشست را دکتر مرجان رابعی عهده دار بودند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تعریف تاب اوری به زبان ساده در نشست علمی میگنا مطرح شد

۰ لایک
۰ نظر

بخشی از سلسله نشست های علمی میکنا به موضوع تاب آوری ارکان و ابعاد زیست و زندگی موثر که توسط میگنا برگزارشد
در این نشست دکتر محمدرضا مقدسی به تعریف ساده ای از تاب اوری و منابع آن بر اساس سه عبارت
iam. ican. i have
ارایه کرد.
دبیری و همراهی این نشست را دکتر مرجان رابعی عهده دار بودند

آموزش