در حال بارگذاری ویدیو ...

کتاب کار تاب آوری نوجوانان تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان

خانه تاب آوری ایران ، رسانه مرجع تاب آوری ایران

درکتاب کار تاب آوری نوجوانان اثر دکتر گلی ساعدی بوچی فوق دکتری روانشناسی بالینی ار دانشگاه استنفورد است شما یاد خواهید گرفت که از ویژگی های شخصیتی خود چگونه استفاده کنید.

در کتاب تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان شجاعت، خلاقیت، دوست خوب بودن، پشتکار، صداقت و موارد دیگر را چگونه پرورش دهید !

در کتاب تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان خواهیم آموخت که تقویت و ایجاد اعتماد به نفس، تقویت نگرش مثبت. و با استرس اجتناب ناپذیر زندگی کنار آمدن چگونه ممکن خواهد بود ؟

در کتاب تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان همچنین می آموزیم که چگونه نقاط قوت را در اطرافیان خود مانند دوستان، خانواده، معلمان و غیره تشخیص دهیم و برای توقیت آنها همراهی کنیم .

در این کتاب کار راجع به تقویت توانایی نوجوانان و توسعه مشارکت ایشان و ایفای نقشی موثرتر در زندگی و موقعیت های اجتماعی ، عاطفی و تحصیلی و عیره صحبت میشود که بتوانند روابط مثبت و سالم خود را تقویت کنند، به زندگی خود معنای بهتری ببخشند سلامتی و دستاوردهای خود را محافظت کنند و از طرز فکر و تاب آوری بهتری برخودار باشند.

www.resiliency.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کتاب کار تاب آوری نوجوانان تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان

۰ لایک
۰ نظر

درکتاب کار تاب آوری نوجوانان اثر دکتر گلی ساعدی بوچی فوق دکتری روانشناسی بالینی ار دانشگاه استنفورد است شما یاد خواهید گرفت که از ویژگی های شخصیتی خود چگونه استفاده کنید.

در کتاب تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان شجاعت، خلاقیت، دوست خوب بودن، پشتکار، صداقت و موارد دیگر را چگونه پرورش دهید !

در کتاب تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان خواهیم آموخت که تقویت و ایجاد اعتماد به نفس، تقویت نگرش مثبت. و با استرس اجتناب ناپذیر زندگی کنار آمدن چگونه ممکن خواهد بود ؟

در کتاب تاب آوری، بهباشی و طرز فکر نوجوانان همچنین می آموزیم که چگونه نقاط قوت را در اطرافیان خود مانند دوستان، خانواده، معلمان و غیره تشخیص دهیم و برای توقیت آنها همراهی کنیم .

در این کتاب کار راجع به تقویت توانایی نوجوانان و توسعه مشارکت ایشان و ایفای نقشی موثرتر در زندگی و موقعیت های اجتماعی ، عاطفی و تحصیلی و عیره صحبت میشود که بتوانند روابط مثبت و سالم خود را تقویت کنند، به زندگی خود معنای بهتری ببخشند سلامتی و دستاوردهای خود را محافظت کنند و از طرز فکر و تاب آوری بهتری برخودار باشند.

www.resiliency.ir

آموزش