در حال بارگذاری ویدیو ...

لایو تاب آوری زنان به مناسبت روز جهانی زن .

خانه تاب آوری ایران ، رسانه مرجع تاب آوری ایران

تاب آوری زنان از آنجا اهمیت دارد که زن قلب خانواده است و مسئولیت وظیفه پرورش انسان را بعهده دارد مراقبت و پروررش دیگران برای زنان یک صفت به شمار آمده و این مهم به نتیجه بهینه نخواهد رسید مگر اینکه گام های نخستین در توسعه توانایی های زنان برداشته شده باشد و این قدرت و توان مقابله وبرآمدن از عهده این مسئولیت خطیر همان است که خداوند در وجود ایشان به ودیعه نهاده است.

به گزارش میگنا زهرا نیازاده روانشناس و مترجم کتاب پرورش تاب آوری در ادامه این مطلب اضافه میکند که توسعه تاب آوری امکان مقابله بهتر و امیدواری بیشتری را نسبت به آینده فراهم ساخته است چالش های عمده زندگی زنانه اعم از ازدواج ، تحصیل ، اشتغال وهمسری و مادری ، آسیب پذیری بیشتر در سوانح و بلایای طبیعی و تصادفات وسوانح عمده ترین مسایل و مشکلاتی هستند که تاب آوری زنان را به چالش میکشند.
تاب آوری زنان میتواند شامل مولفه های بدین قرار باشد :پذیرش ، جذب و تعدیل مخاطرات و آسیبها
یادگیری رشد در شرایط پرتنش
تشخیص و پرورش توانایی و استعداد های خاص
تمرین ومدیریت خشم و استرس
پرورش و کاربست شوخ طبعی و طنز
یافتن معنا در بحران ها
تحمل تنهایی و شکست های اجتماعی
شناسایی وتشخیص دوره ها و بخشهای پر تنش زندگیwww.resiliency.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

لایو تاب آوری زنان به مناسبت روز جهانی زن .

۰ لایک
۰ نظر

تاب آوری زنان از آنجا اهمیت دارد که زن قلب خانواده است و مسئولیت وظیفه پرورش انسان را بعهده دارد مراقبت و پروررش دیگران برای زنان یک صفت به شمار آمده و این مهم به نتیجه بهینه نخواهد رسید مگر اینکه گام های نخستین در توسعه توانایی های زنان برداشته شده باشد و این قدرت و توان مقابله وبرآمدن از عهده این مسئولیت خطیر همان است که خداوند در وجود ایشان به ودیعه نهاده است.

به گزارش میگنا زهرا نیازاده روانشناس و مترجم کتاب پرورش تاب آوری در ادامه این مطلب اضافه میکند که توسعه تاب آوری امکان مقابله بهتر و امیدواری بیشتری را نسبت به آینده فراهم ساخته است چالش های عمده زندگی زنانه اعم از ازدواج ، تحصیل ، اشتغال وهمسری و مادری ، آسیب پذیری بیشتر در سوانح و بلایای طبیعی و تصادفات وسوانح عمده ترین مسایل و مشکلاتی هستند که تاب آوری زنان را به چالش میکشند.
تاب آوری زنان میتواند شامل مولفه های بدین قرار باشد :پذیرش ، جذب و تعدیل مخاطرات و آسیبها
یادگیری رشد در شرایط پرتنش
تشخیص و پرورش توانایی و استعداد های خاص
تمرین ومدیریت خشم و استرس
پرورش و کاربست شوخ طبعی و طنز
یافتن معنا در بحران ها
تحمل تنهایی و شکست های اجتماعی
شناسایی وتشخیص دوره ها و بخشهای پر تنش زندگیwww.resiliency.ir

آموزش