در حال بارگذاری ویدیو ...

ایجاد تاب آوری در مدارس ، مدارس تاب آور ، تاب آوری مدارس

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

جامعه هدف توسعه تاب آوری؛ صرفا دانش آموزان در معرض خطر مدارس نیستند، این مهارت ها برای تمام دانش اموران موثر است و کاربست دارد از طریق آموزش ها و مهارت های تاب آوری دانش آموزان می توانند رهبری موثر در مدیریت چالش های زندگی شان داشته باشند و از توانایی هِای خود برای رشد شخصی و پیشرفت جامعه استفاده نمایند هدف از اجرای این طرح آموزش و پرورش دانش آموزانی با انگیزه همراه با خودکارآمدی بالا (در زندگی تحصیلی و شخصی) و همچنین دارای عزت نفس بالا نفس می باشد که مسئولیت پذیرند ، توانایی روبرو شدن با چالش ها ، استرس ها و مشکلات زندگی را خواهند داشت و از توانمندی های خود برای موفقیت هایشان بهره مند می گردند.
با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و همچنین شرایط متفاوت هر آموزشگاه از نظر ساختاری و فرهنگی برای هر آموزشگاه نقشه راهی تدوین شد و تیم تخصصی تاب آوری در مدارس بر اساس نقشه راه مهارت های تاب آوری را در سه گروه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها توسعه و ارتقاء بخشیدند.
لازم بذکر است طرح مدرسه تاب آور از اردیبهشت ۹۶ با برگزاری جلسات توجیهی و با هدف آشنایی اولیا و همکاران شاغل در مدارس هدف آغاز و پس از شناسایی چالش های غالب و نقاط قوت در هر آموزشگاه متناسب با آن چالش هاو نقاط قوت با رویکرد خاص آن واحد آموزشی نقشه راه مربوطه تدوین و طرح به اجرا درآمد و پس از اجرای موفقیت آمیز در استان اصفهان حائز رتبه اول در طرح های ابتکاری استانی اداره سلامت و پیشگیری شد و وارد رقابت های مرحله جشنواره کشوری گردید

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ایجاد تاب آوری در مدارس ، مدارس تاب آور ، تاب آوری مدارس

1 لایک
0 کامنت

جامعه هدف توسعه تاب آوری؛ صرفا دانش آموزان در معرض خطر مدارس نیستند، این مهارت ها برای تمام دانش اموران موثر است و کاربست دارد از طریق آموزش ها و مهارت های تاب آوری دانش آموزان می توانند رهبری موثر در مدیریت چالش های زندگی شان داشته باشند و از توانایی هِای خود برای رشد شخصی و پیشرفت جامعه استفاده نمایند هدف از اجرای این طرح آموزش و پرورش دانش آموزانی با انگیزه همراه با خودکارآمدی بالا (در زندگی تحصیلی و شخصی) و همچنین دارای عزت نفس بالا نفس می باشد که مسئولیت پذیرند ، توانایی روبرو شدن با چالش ها ، استرس ها و مشکلات زندگی را خواهند داشت و از توانمندی های خود برای موفقیت هایشان بهره مند می گردند.
با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و همچنین شرایط متفاوت هر آموزشگاه از نظر ساختاری و فرهنگی برای هر آموزشگاه نقشه راهی تدوین شد و تیم تخصصی تاب آوری در مدارس بر اساس نقشه راه مهارت های تاب آوری را در سه گروه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها توسعه و ارتقاء بخشیدند.
لازم بذکر است طرح مدرسه تاب آور از اردیبهشت ۹۶ با برگزاری جلسات توجیهی و با هدف آشنایی اولیا و همکاران شاغل در مدارس هدف آغاز و پس از شناسایی چالش های غالب و نقاط قوت در هر آموزشگاه متناسب با آن چالش هاو نقاط قوت با رویکرد خاص آن واحد آموزشی نقشه راه مربوطه تدوین و طرح به اجرا درآمد و پس از اجرای موفقیت آمیز در استان اصفهان حائز رتبه اول در طرح های ابتکاری استانی اداره سلامت و پیشگیری شد و وارد رقابت های مرحله جشنواره کشوری گردید

آموزش