در حال بارگذاری ویدیو ...

تاب آوری مدارس

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت و مرجع تاب آوری فارسی

استراتژهایی برای ایجاد تاب­ آوری در مدارس

روابط اجتماعی مثبت میان کارکنان و دانش آموزان و میان دانش آموزان با یکدیگر و بین خانه و مدرسه را ترویج دهید.
صفات مثبتی از قبیل همدلی، خوش­بینی یا گذشت را پرورش دهید و این شانس را به دانش ­آموزان بدهید تا این صفات را بکار ببرند.
به صفاتی که برای تاب­ آوری مهم و کلیدی هستند توجه کنید و آنها را تقویت کنید.
از تمرکز بر شکست­ ها یا رفتارهای منفی اجتناب کنید.
با مثال تعلیم دهید که رویکردی اثربخش است؛ به کارکنان آموزش دهید که همین صفات را توسعه دهند.
اعمال حق سلامت بخشی و اجرای تکنیک های نشاط آور به مدارس کمک می­کند تا با دادن فرصتی ساختار یافته به دانش آموزان مشکلات و سختی­ها را با تأمل و همدلی حل کنند.
احساس توانایی و خودکارآمدی را پرورش دهید.
انتطارات بالای دانش آموزان را کنترل کنید، به آنها یاد دهید اهداف قابل حصول و واقع نگرانه داشته باشند و همچنین چگونه در زمان نیاز درخواست کمک کنند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاب آوری مدارس

۰ لایک
۰ نظر

استراتژهایی برای ایجاد تاب­ آوری در مدارس

روابط اجتماعی مثبت میان کارکنان و دانش آموزان و میان دانش آموزان با یکدیگر و بین خانه و مدرسه را ترویج دهید.
صفات مثبتی از قبیل همدلی، خوش­بینی یا گذشت را پرورش دهید و این شانس را به دانش ­آموزان بدهید تا این صفات را بکار ببرند.
به صفاتی که برای تاب­ آوری مهم و کلیدی هستند توجه کنید و آنها را تقویت کنید.
از تمرکز بر شکست­ ها یا رفتارهای منفی اجتناب کنید.
با مثال تعلیم دهید که رویکردی اثربخش است؛ به کارکنان آموزش دهید که همین صفات را توسعه دهند.
اعمال حق سلامت بخشی و اجرای تکنیک های نشاط آور به مدارس کمک می­کند تا با دادن فرصتی ساختار یافته به دانش آموزان مشکلات و سختی­ها را با تأمل و همدلی حل کنند.
احساس توانایی و خودکارآمدی را پرورش دهید.
انتطارات بالای دانش آموزان را کنترل کنید، به آنها یاد دهید اهداف قابل حصول و واقع نگرانه داشته باشند و همچنین چگونه در زمان نیاز درخواست کمک کنند.

آموزش