در حال بارگذاری ویدیو ...

جلسه چهارم تاب آوری اجتماعی بخش دوم

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

تاب آوری اجتماعی ویژه 5000 نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی کشور لازم به توضیح است دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با همکاری پژوهشگاه و دفتر آموزش ستاد بهزیستی کشور در تاریخ 11 الی 25 اردیبهشت ماه در استدیو متین جهاد دانشگاهی برگزار شده است

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جلسه چهارم تاب آوری اجتماعی بخش دوم

۰ لایک
۰ نظر

تاب آوری اجتماعی ویژه 5000 نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی کشور لازم به توضیح است دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با همکاری پژوهشگاه و دفتر آموزش ستاد بهزیستی کشور در تاریخ 11 الی 25 اردیبهشت ماه در استدیو متین جهاد دانشگاهی برگزار شده است