در حال بارگذاری ویدیو ...

تاب‌آوری از جنس کتاب است

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت و مرجع تاب آوری فارسی

در همایش «تاب‌آوری و توسعه در نشر دانشگاهی» مطرح شد؛
تاب‌آوری از جنس کتاب است

محمدرضا مقدسی در همایش «تاب‌آوری و توسعه در نشر دانشگاهی» گفت: تاب‌آوری از جنس کتاب است، ستون و خیمه تاب‌آوری، آگاهی است و آگاهی ثمره کتاب است.

به گزارش ستاد خبری سی‌اُمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، همایش «تاب‌آوری و توسعه در نشر دانشگاهی» دوشنبه (بیست‌وسوم آبان‌ماه ۱۴۰۱) با حضور محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب‌آوری ایران)، مهرداد عالی‌پور هریسی(استاد دانشکده کارآفرینی دانشکده تهران)، کاظم آرمان‌پور( مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی) و سید عباس حسینی نیک؛ مدیر انتشارات مجد در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد

تاب‌آوری یک رویکرد تقلیل‌گرا نیست

در ادامه این نشست، محمدرضا مقدسی درباره واژه، مفاهیم، ارکان و ابعاد تاب‌آوری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قبل از این‌که بخواهیم به تاب‌آوری سازمان و جلوه‌های مدیریتی آن بپردازیم ابتدا باید درباره چرایی و چیستی کلمه تاب‌آوری صحبت کنیم و این دانش را کسب کنیم که این کلمه چه معنا و مفهومی دارد و تعریف آن چیست. اول باید بگویم که تاب‌آوری یک رویکرد تقلیل‌گرا و به معنای تن دادن به خفت و خواری نیست. تاب‌آوری از جنس کتاب است، ستون خیمه تاب‌آوری، آگاهی است و آگاهی ثمره کتاب است؛ خردورزی و خردمندی ثمره کتاب و کتابت است و در مسیر توسعه تاب‌آوری چاپ و نشر، کتاب و کتابت ستون خیمه تاب‌آوری است. در واقع توانایی ادامه دادن یکی از خلاق‌ترین تعاریف تاب‌آورری استمدیر و موسس خانه تاب‌آوری ایران، تاب‌آوری سازمانی را مهم دانست وگفت: تاب‌آوری سازمانی یک ویژگی نیست بلکه آموختنی است. در واقع سلامت، تعالی، رشد سازمانی و بنگاه‌های کسب و کار به وجود آوردنی هستند؛ دست در دست هم با دیده‌بانی و پایش و خلاقیت می‌توانیم تاب‌آوری را در یک سازمانی ایجاد کنیم و اگر از آن مراقبت نکنیم از دست خواهد رفت. تاب‌آوری در صنعت نشر نیز موفقیت و سرافرازی خلاقیت و عبور از تنش‌ها و چالش‌ها را مدیریت می‌کند. ناشران بخشی از حیات مکتوب کشور هستند و حتما باید در زمینه تاب‌آوری آموزش‌های لازم را ببینند

.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاب‌آوری از جنس کتاب است

۰ لایک
۰ نظر

در همایش «تاب‌آوری و توسعه در نشر دانشگاهی» مطرح شد؛
تاب‌آوری از جنس کتاب است

محمدرضا مقدسی در همایش «تاب‌آوری و توسعه در نشر دانشگاهی» گفت: تاب‌آوری از جنس کتاب است، ستون و خیمه تاب‌آوری، آگاهی است و آگاهی ثمره کتاب است.

به گزارش ستاد خبری سی‌اُمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، همایش «تاب‌آوری و توسعه در نشر دانشگاهی» دوشنبه (بیست‌وسوم آبان‌ماه ۱۴۰۱) با حضور محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب‌آوری ایران)، مهرداد عالی‌پور هریسی(استاد دانشکده کارآفرینی دانشکده تهران)، کاظم آرمان‌پور( مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی) و سید عباس حسینی نیک؛ مدیر انتشارات مجد در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد

تاب‌آوری یک رویکرد تقلیل‌گرا نیست

در ادامه این نشست، محمدرضا مقدسی درباره واژه، مفاهیم، ارکان و ابعاد تاب‌آوری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قبل از این‌که بخواهیم به تاب‌آوری سازمان و جلوه‌های مدیریتی آن بپردازیم ابتدا باید درباره چرایی و چیستی کلمه تاب‌آوری صحبت کنیم و این دانش را کسب کنیم که این کلمه چه معنا و مفهومی دارد و تعریف آن چیست. اول باید بگویم که تاب‌آوری یک رویکرد تقلیل‌گرا و به معنای تن دادن به خفت و خواری نیست. تاب‌آوری از جنس کتاب است، ستون خیمه تاب‌آوری، آگاهی است و آگاهی ثمره کتاب است؛ خردورزی و خردمندی ثمره کتاب و کتابت است و در مسیر توسعه تاب‌آوری چاپ و نشر، کتاب و کتابت ستون خیمه تاب‌آوری است. در واقع توانایی ادامه دادن یکی از خلاق‌ترین تعاریف تاب‌آورری استمدیر و موسس خانه تاب‌آوری ایران، تاب‌آوری سازمانی را مهم دانست وگفت: تاب‌آوری سازمانی یک ویژگی نیست بلکه آموختنی است. در واقع سلامت، تعالی، رشد سازمانی و بنگاه‌های کسب و کار به وجود آوردنی هستند؛ دست در دست هم با دیده‌بانی و پایش و خلاقیت می‌توانیم تاب‌آوری را در یک سازمانی ایجاد کنیم و اگر از آن مراقبت نکنیم از دست خواهد رفت. تاب‌آوری در صنعت نشر نیز موفقیت و سرافرازی خلاقیت و عبور از تنش‌ها و چالش‌ها را مدیریت می‌کند. ناشران بخشی از حیات مکتوب کشور هستند و حتما باید در زمینه تاب‌آوری آموزش‌های لازم را ببینند

.

آموزش