در حال بارگذاری ویدیو ...

تاب آوری کودکان

۰ نظر گزارش تخلف
خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت و مرجع تاب آوری فارسی

دکتر وندی موس در این کتاب از خوانندگان خواسته است تا با کنترل واکنش‌های خود ، نسبت به استرس تواندمندتر شوند. او با بررسی رفتار کودکان در شرایط دشوار راهکارهای دقیقی مانند استفاده از خودگویی و تمرینات تنفسی ارائه کرده است. همچنین با برشمردن عوامل استرس‌زا مانند مدرسه ، دانشگاه ، روابط اجتماعی یا مرگ یکی از عزیزان یادآوری می کند که ابزارهای تاب‌آوری می‌توانند برای مواجه با موانع کوچک و بزرگ سودمند باشند. برای گذر از دشواری‌ها باید تاب‌آور بود و تاب‌آوری چیزی نیست که شما با آن زاده شوید. بلکه تاب آوری را باید آموخت. کاربرد تاب آوری فقط در مواجه با سختی‌ها نیست بلکه شامل یادگیری ارتباط با دیگران، حرکت به سمت هدف داشتن دیدگاه مثبت و پذیرش اینکه تغییر بخشی از زندگی است هم می‌شود. با خواندن این کتاب شما توانایی بازگشت از دشواری‌ها را با استفاده از آزمون ها راهنمایی‌ها و راهکارهای عملی، برای ایجاد مهارت‌های تاب‌آوری پیدا می‌کنید

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاب آوری کودکان

۰ لایک
۰ نظر

دکتر وندی موس در این کتاب از خوانندگان خواسته است تا با کنترل واکنش‌های خود ، نسبت به استرس تواندمندتر شوند. او با بررسی رفتار کودکان در شرایط دشوار راهکارهای دقیقی مانند استفاده از خودگویی و تمرینات تنفسی ارائه کرده است. همچنین با برشمردن عوامل استرس‌زا مانند مدرسه ، دانشگاه ، روابط اجتماعی یا مرگ یکی از عزیزان یادآوری می کند که ابزارهای تاب‌آوری می‌توانند برای مواجه با موانع کوچک و بزرگ سودمند باشند. برای گذر از دشواری‌ها باید تاب‌آور بود و تاب‌آوری چیزی نیست که شما با آن زاده شوید. بلکه تاب آوری را باید آموخت. کاربرد تاب آوری فقط در مواجه با سختی‌ها نیست بلکه شامل یادگیری ارتباط با دیگران، حرکت به سمت هدف داشتن دیدگاه مثبت و پذیرش اینکه تغییر بخشی از زندگی است هم می‌شود. با خواندن این کتاب شما توانایی بازگشت از دشواری‌ها را با استفاده از آزمون ها راهنمایی‌ها و راهکارهای عملی، برای ایجاد مهارت‌های تاب‌آوری پیدا می‌کنید

آموزش